Cuvânt de mulțumire

              Acum, după ce a XVI-a ediție a Concursului interjudețean de Fizică „Liviu Tătar ” s-a încheiat, în numele Facultății craiovene de Științe, a Departamentului său de Fizică, dar și în nume propriu, ca inițiator al concursului, mulțumesc tuturor instituțiilor publice din județul Olt și colegilor slătineni care s-au mobilizat într-un mod exemplar și au făcut posibilă o atât de reușită desfășurare a tuturor etapelor competiției. Îi felicit pe laureații concursului și îi sfătuiesc să fie, în continuare, îndrăgostiți de minunata știință numită Fizică. Sunt convins că, înaintând pe drumul cunoașterii naturii, ea le va da mereu satisfacții.  Transmit felicitări speciale echipajului invitat  din Republica Moldova care a obținut cel mai mare punctaj în concurs. Vă invit de pe acum, pe toți, la ediția a XVII-a,  de anul viitor, de la Tg. Jiu.
Prof. univ. dr. Uliu Florea 

Concursul Interjudeţean de Fizică „Liviu Tătar”

           Cea de a XVI-a ediţie a Concursului Interjudeţean de Fizică „Liviu Tătar” se va desfăşura la Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina, în perioada 13 -15 mai 2016.
          Concursul a fost iniţiat de către Departamentul de Fizică al Universităţii Craiova ca un concurs itinerant, iar în acest an  este organizat  împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt.
La competiţie vor participa echipaje, formate din elevi de liceu, din judeţele: Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Gorj, Argeș, Teleorman și din Republica Moldova.

Gânduri despre LIVIU TĂTAR (1942-1998)

Gânduri despre LIVIU TĂTAR (1942-1998)

            Prof. univ. dr. FLOREA ULIU

         Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova

 Profesorul Liviu Tătar s-a născut la 18 aprilie 1942 în localitatea Sarmisegetuza din județul Hunedoara. A urmat cursurile școlii generale (clasele I-VII) și primele clase liceale în orașul Bistrița din județul Bistrița Năsăud, iar  ultima clasă de liceu în municipiul Cluj-Napoca, la Liceul ”Emil Racoviță”. A manifestat o înclinație deosebită pentru studiul științelor exacte, fiind un pasionat rezolvitor de probleme din Gazeta de Matematică și Fizică. În toți anii de liceu a participat, cu rezultate remarcabile,  la fazele regionale și naționale ale Olimpiadelor de Matematică și Fizică.

În toamna anului l959 a devenit student al Facultății de Matematică și Fizică, secția Fizică, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Cunoștintele sale mult superioare nivelului general al celorlalți studenți, rezultatele foarte bune obținute la examene, l-au impus repede ca pe o personalitate  deosebită  în rândul colegilor, remarcat fiind şi de corpul profesoral din facultate. În anii IV și V a urmat  direcția de specializare în Fizica teoretică, pe care a absolvit-o în anul 1964 cu calificativul maxim.

În vara anului l964 a fost repartizat ca fizician stagiar la  Secția a V-a, a  Institutului de Fizică Atomică din Cluj-Napoca, cunoscută mai ales sub denumirea de „Institutul de Izotopi Stabili”.

Odată cu  înființarea Universității din Craiova, în toamna anului l966, s-a transferat   aici, ca asistent universitar la Catedra de Fizică. A avut o ascensiune profesională firească, devenind, pe rând, lector, conferențiar și, în anul l990, profesor. Prin munca sa, prin rezultatele sale profesionale și științifice,  precum și prin cele  ale studenților  îndrumați, a onorat Alma Mater Craiovensis, timp de  un sfert de secol, până în anul l99l. Pe drept cuvânt, poate fi considerat ca unul  din  creatorii Școlii craiovene de Fizică teoretică.

Pentru a putea fi aproape de mama sa, ajunsă la o vârstă venerabilă,  în toamna anului l99l s-a transferat  ca profesor  la Facultatea de Fizică  a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, adică la facultatea pe care o absolvise cu 27 de ani în urmă. A fost  ales Secretar știintific al Facultății și Șef al Catedrei de Fizică Teoretică. Ca o recunoaștere a meritelor sale  științifice, a fost  desemnat conducator de doctorat  în Fizică Teoretică.  A fost invitat  să susțină conferințe  științifice la  Institutele de Fizică Teoretică din  Helsinki (Finlanda) și Viena (Austria) precum și la Universitățile din  Debreczin și  Budapesta (Ungaria), Cambridge (Anglia) și Miami-Florida (S.U.A.). În mai puțin de șapte ani, a contribuit enorm la creșterea  prestigiului Școlii românești de fizică și la relansarea Almei Mater Napocensis spre o binemeritată recunoaștere internațională.

Formidabila sa pasiune pentru fizica teoretică, greu exprimabilă prin cuvinte, a transmis-o fiului său Radu care,  în anul 1993, a absolvit Facultatea de Fizică a Universității din Craiova. El a devenit Doctor în Fizică la Universitatea din Miami-Florida (S.U.A) în anul 1998, iar în prezent este profesor în cadrul Diviziei de Fizică Teoretică a Departamaentului de Ştiinţe Matematice de la Universitatea din Liverpool (Marea Britanie).  Ca cercetator este un recunoscut și apreciat specialist în domeniul teoriei stringurilor (corzilor).

În mod neașteptat, în plină maturitate creatoare, la 56 de ani neîmpliniți, în ziua de 27 februarie l998, inima lui Liviu Tatar a încetat să mai bată. Fizica românească  a pierdut astfel o  valoare care era recunoscută și apreciată atât în țară cât și dincolo de granițele țării. Școala craioveană de fizică, al cărei membru  se considera  și după plecarea  la Cluj-Napoca,  a devenit mai săracă și, pentru aceasta, nu vom putea fi niciodată consolați.

Am fost coleg cu Liviu Tătar atât în perioada studenției (anii 1960-1965) cât și ulterior, ca tineri fizicieni la Institutul de Izotopi Stabili din Cluj –Napoca sau ca profesori la Universitatea din Craiova. Îi datorez mult pentru sprijinul acordat la elaborarea  primelor mele lucrări științifice, pentru găzduirea pe care mi-a oferit-o când, în toamna anului 1966, am devenit și eu craiovean. Îi mulțumesc pentru mâna pe care mi-a întins-o nu de puține ori, cînd aveam nevoie de ea, de un sfat, de o îndrumare sau de un sprijin.

Îi rămânem recunoscători pentru ideea de a organiza la Călimăneşti, din doi în doi ani, o Şcoală Internaţională de Fizică, cu tematică din domeniul Fizicii teoretice, la care să participe, alături de personalităţile invitate (din ţară sau străinătate) şi tineri cercetători sau cadre didactice de la Facultăţile de Fizică din Craiova şi Cluj-Napoca sau de la alte facultăţi sau institute de cercetare din ţară. În luna martie a acestui an, 2016, s-a desfăşurat deja la Sinaia, a X-a ediţie a acestei şcoli, cu tematică din domeniul Fizicii plasmei și din cel al  Teoriei cuantice a câmpurilor. Toate celelalte ediții, desfășurate la Calimănești sau la Craiova,  s-au bucurat de un binemeritat succes.

Pentru ca personalitatea lui Liviu Tatar să nu rămână numai în amintirea celor care l-au cunoscut și iubit sau în paginile revistelor de specialitate la care a colaborat, și pe coperta cărțílor pe care le-a scris, inițiatorii și organizatorii Concursului Interjudețean de Fizică “Liviu Tătar” consideră că această competiție anuală va transmite peste ani, elevilor participanți, pasiunea și devotamentul cu care s-a dedicat fizicii, atât ca profesor cât și în calitate de cercetător, fostul nostru coleg și prieten, Omul LIVIU TĂTAR.

Acum, făcând și bilanţul primelor cincisprezece  ediţii, să îi  dorim Concursului Interjudetean de Fizica “Liviu Tătar”  o viaţă cât mai lungă şi participanţi de cât mai bună calitate